Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Od 1 do 6 czerwca w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Głuchołazach odbędą się XX Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach. To kolejna edycja królewskiej gry, która oprócz wyróżnienia najlepszego zawodnika ma na celu integrację pomiędzy zawodnikami reprezentującymi różne Służby Mundurowe.

Zawody zostały objęte patronatem Ministrów: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Prezesa Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie oraz Prezesa Polskiego Związku Szachowego.

Prawo startu mają zawodnicy reprezentujący: Wojsko Polskie, Policję, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Służby Celno-Skarbowe, Państwową Straż Pożarną, Ochotnicze Straże Pożarne (także członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych) aktualnie pełniący służbę oraz Emeryci i Renciści tych Służb, legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do tych Służb, bez względu na posiadaną kategorię szachową. Dodatkowo wymagane jest posiadanie licencji zawodniczej.

Na najlepszych czekają puchary, nagrody finansowe oraz okolicznościowe upominki. Start już 1 czerwca o godz. 9.30 (po odprawie technicznej). Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu UM w Głuchołazach tel. 77 40 92 119.

Czytaj więcej na Chess Arbiter (kliknij).

Komunikat Organizacyjny XX.pdf.

Brak opisu obrazka

Wersja XML