Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół oceny wniosków z propozycjami zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2021 rok

PDFProtokół oceny wniosków z propozycjami zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy oraz Zarządzenia nr 1141-PR.264.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia planowanej kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na rok 2021 w dniach  22.03.2021- 12.04.2021 odbywał się nabór wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2021 rok. 

Podczas naboru złożono 22 wnioski, w tym w okręgu miejskim - 9, okręgu wiejskim nr 1 - 6, okręgu wiejskim nr 2 - 7. W kategorii "małe projekty" - 8 wniosków, natomiast w kategorii "duże projekty" - 14 wniosków.

Łączna wartość wniosków wynosiła  807.000 zł.

W dniach 13.04.2021r. – 30.04.2021r. odbywała się analiza i ocena formalno-merytoryczna złożonych wniosków z propozycjami zadań pod katem wymogów określonych w § 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy. W trakcie weryfikacji kopie wniosków skierowano do Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Głuchołazach, Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu oraz Wydziału Inwestycji i  Eksploatacji UM w Głuchołazach, Wydziału Oświaty UM w Głuchołazach. 2 wnioski wymagały złożenia uzupełnień/korekty. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 korekty wniosków. W wyniku przeprowadzonej analizie formalno-merytorycznej  dokonano korekty listy wniosków z propozycjami zadań w kategoriach ,,duże projekty i ,,małe projekty”. Łączna wartość po weryfikacji wniosków wynosi 707.000zł. Po przeprowadzeniu weryfikacji zespół ds. konsultacji zadań propozycji uznał, że 21 wniosków spełniło wymogi i zostało dopuszczonych do głosowania w tym:  w okręgu miejskim - 8, okręgu wiejskim nr 1 -6 , okręgu wiejskim nr 2 -7. W kategorii ,,małe projekty” – 9, natomiast w kategorii ,,duże projekty” – 12. 1 wniosek ,, Zagospodarowanie terenu przed Dziennym Domem ,,Senior+” został odrzucony na podstawie z § 2 ust.7 pkt 5) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy.

 

Szczegółowa lista zakwalifikowanych do głosowania propozycji zadań zawierająca lokalizację, szacunkową wartość i skrócony opis i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Załącznik nr 1

Do protokołu oceny wniosków z propozycjami zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2021 rok.

 

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków, które zostały złożone podczas naboru zadań do budżetu obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2021 rok

 

 

LP.

Nazwa

Lokalizacja

Opis wg wniosku

Wartość

1

Plac zabaw ze strefą rekreacyjną

Teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

Głuchołazy

Budowa placu zabaw ze strefą rekreacyjną (siłownią zewnętrzną-fitness park) na terenie zielonym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach

80.000zł

2

Międzyszkolne Centrum Edukacyjne - ,,Świat jest ciekawy”

Ul. Bohaterów Warszawy 10

Głuchołazy

Zakup sprzętu dydaktycznego do Międzyszkolnego Centrum Edukacyjnego umożliwiającego prowadzenie warsztatów, pokazów czy lekcji pobudzających ciekawość, kreatywność uczniów.

80.000zł

3

Kino plenerowe

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach – Biblioteka

Głuchołazy

Kino plenerowe – projekt zakładający darmowe wyświetlanie filmów dla dzieci i młodzieży, rodziców i dziadków. Wyświetlane filmy będą posiadały wykupiony parasol licencyjny. Kino plenerowe w skład którego wchodzić będzie projektor, komputer i ekran przenośny, parasol licencyjny na legalne wyświetlanie filmów, rozkładane krzesełka. Projekcja filmów odbywać się będzie w bibliotece-wypożyczalni dla dzieci i młodzieży (tzw. Ogrodzie bajek na wolnym powietrzu), co tydzień w okresie wakacyjnym w 2021r.

20.000zł

4

Termomodernizacja budynku przylegającego do zabudowań Centrum Kultury w Głuchołazach, w którym mieści się siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku

dz. nr 1375

Głuchołazy

Termomodernizacja budynku:

Remont – ocieplenie  zewnętrzne ścian łącznie z elewacją kompatybilną z elewacją biblioteki, wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien, wymiana drzwi zewnętrznych.

80.000zł

5

Zakup zabawek na plac zabaw przy PSP nr 3 w Głuchołazach

Teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Głuchołazy

zakup zabawek na plac zabaw

80.000zł

 

LP.

Nazwa

Lokalizacja

Opis wg wniosku

Wartość

1

Zakup zestawu AED-pierwsza pomoc

Centrum Kultury/ Biblioteka Miejska Głuchołazy

Zakup zestawu AED umożliwiającego udzielenie pierwszej pomocy

7.000zł

2

Gminny dzień Dziecka

Kompleks rekreacyjny  ,,Nad Białką” Głuchołazy

Organizacja ,,Gminnego Dnia Dziecka”

10.000zł

3

Most Kultury Festiwal

,,Muszla Leśna”

w Głuchołazach

Organizacja Festiwalu, przy dźwiękach reggae, podczas którego odbędą się warsztaty różnego rodzaju, występy zaproszonych artystów i soundsystemów

10.000zł

 

 

KOD

Nazwa

Lokalizacja

Opis wg wniosku

Wartość

1

Zwiększenie mobilności i sprawności OSP Jarnołtówek

OSP Jarnołtówek

Zakup quada z przyczepą i akcesoriami dla OSP Jarnołtówek

40.000zł

2

Budowa 3 wiat przy świetlicy wiejskiej w Konradowie

Działka nr 436 Konradów

Zbudowanie 3 stałych drewnianych wiat przylegających do budynku świetlicy wiejskiej. Wiata będzie postawiona z tyłu budynku. Rozmiar ok. 350 cm x1000cm. Wysokość szczytowa ok. 320 cm. Wiata będzie miała jednospadowy dach, który będzie pokryty gontem bitumicznym. Konstrukcja wiaty będzie drewniana.

40.000zł

3

Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie

dz. nr 33 Bodzanów

Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie

40.000zł

4

Zakup i montaż 3 wiat biesiadnych  przy Świetlicy wiejskiej w Charbielinie

dz. nr 223 Charbielin

Zakup i montaż 3 wiat biesiadnych o wymiarach 5m x 7m na części dz. nr 223 w Charbielinie na przygotowanym terenie

40.000zł

 

LP.

Nazwa

Lokalizacja

Opis wg wniosku

Wartość

1

Organizacja festynu rodzinnego w Konradowie i zakup lampy solarnej na potrzeby oświetlenia działki rekreacyjnej w Jarnołtówku

dz. nr 436 Konradów

dz. nr 118/2 Jarnołtówek

Organizacja przez Samorząd Konradowa festynu rodzinnego w 2021r. na boisku sportowym i placu przy Świetlicy wiejskiej w Konradowie. W ramach trwania festynu przewiduje się: przeprowadzenie konkursu wokalnego ,,Śpiewajmy razem”, występ zespołu muzycznego, atrakcje dla dzieci, zabawy sportowe i dla całych rodzin, talon na darmową gastronomię dla każdego dziecka

2.Jarnołtówek: zakup zasilanej energią słoneczną lampy solarnej w celu doświetlenia działki rekreacyjnej.

10.000zł

2

Remont remizy  OSP Charbielin

dz.nr 69 Charbielin

 

 

 

Wykonanie remontu posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej  w Charbielinie

10.000zł

 

 

LP.

Nazwa

Lokalizacja

Opis wg wniosku

Wartość

1

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupowie i w Sławniowicach oraz budowa sceny estradowej na boisku sportowym w Burgrabicach

Biskupów -71, Sławniowice-49,  Burgrabice

(boisko sportowe)

1.Modernizacja dużej sali w świetlicy wiejskiej w Biskupowie

2.Modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w Sławniowicach

3. Budowa sceny estradowej na boisku sportowym w Burgrabicach: budowa sceny służącej do organizacji imprez rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców oraz gości

40.000zł

2

Parking przy kościele w Nowym Świętowie

 dz.nr 188/1 Nowy Świętów

Budowa parkingu przy kościele w Nowym Świętowie na potrzeby mieszkańców i przyjezdnych

40.000zł

3

Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Stary Las, Gierałcice):
1. Modernizacja drogi prowadzącej do szkoły w Starym Lesie

2. Modernizacja istniejącego chodnika prowadzącego do szkoły w Gierałcicach (z wymianą jego podbudowy)

dz. nr 818

Stary Las,

dz. nr 128/2,127/3

Gierałcice

1. W ramach zadania w Starym Lesie zostanie zmodernizowana druga część drogi do szkoły na odcinku 120m (od skrzyżowania z drogą dz. nr 705, do bramy wjazdowej do szkoły.

2.W ramach zadania w Gierałcicach zostanie zmodernizowany chodnik prowadzący do szkoły i zostanie wymieniona podbudowa pod nim (ok.112m2).

40.000zł:

Stary Las – 20.000zł

Gierałcice – 20.000zł

 

LP.

Nazwa

Lokalizacja

Opis wg wniosku

Wartość

1

Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia sceny na boisku sportowym w Burgrabicach, modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w Sławniowicach

Biskupów – 71 Burgrabice (boisko sportowe) Sławniowice - 49

1.Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie,   

2. Zakup sprzętu nagłaśniania i oświetlenia sceny estradowej na boisku sportowym w Burgrabicach,

3.Modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w Sławniowicach

10.000zł

2

Poprawa estetyki terenu przy murze okalającym kościół oraz przy kaplicy pogrzebowej

Nowy Świętów

Poprawa estetyki terenu przy murze okalającym kościół oraz przy kaplicy pogrzebowej – wymiana i uzupełnienie kostki brukowej oraz poboczy

10.000zł

3

Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Stary Las, Gierałcice):

1.Zakup dwóch namiotów biesiadnych w Starym Lesie

2. Modernizacja istniejącego chodnika prowadzącego do szkoły w Gierałcicach (z wymianą jego podbudowy).

Stary Las dz. nr 128/2, 127/3 Gierałcice

1.W ramach zadania w Starym Lesie zostaną zakupione dwa namioty biesiadne o wym. 5x8m.

2. W ramach zadania w Gierałcicach zostanie zmodernizowany chodnik (od mostku w kierunku szkoły) i zostanie wymieniona podbudowa pod nim (ok.28m2).

10.000zł

Stary Las - 5.000zł

Gierałcice – 5.000zł

4

Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy, zakup mundurów bojowych OSP Polski Świętów, zakup mundurów galowych OSP Markowice

Świetlica wiejska w Suchej Kamienicy

OSP

 Polski Świętów

OSP Markowice

Zakup zmywarki, warnika do wody oraz chłodni na ciasto dla świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy,

2. Zakup mundurów bojowych OSP Polski Świętów, 3. Zakup mundurów galowych OSP Markowice

10.000zł

 

LP.

Nazwa

Lokalizacja

Opis wg wniosku

Wartość

1

Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia sceny na boisku sportowym w Burgrabicach, modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w Sławniowicach

 

Biskupów – 71 Burgrabice (boisko sportowe) Sławniowice - 49

1.Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie,   2. Zakup sprzętu nagłaśniania i oświetlenia sceny estradowej       na boisku sportowym w Burgrabicach, 3.Modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w Sławniowicach

10.000zł

2

Poprawa estetyki terenu przy murze okalającym kościół oraz przy kaplicy pogrzebowej

Nowy Świętów

Poprawa estetyki terenu przy murze okalającym kościół oraz przy kaplicy pogrzebowej – wymiana i uzupełnienie kostki brukowej oraz poboczy

10.000zł

 

Wersja XML