Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach

Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 9:30 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach w 2020 r. oraz plan działania na 2021 r.
 2. Ocena działalności OPS w Głuchołazach za 2020 r.:
 1. Informacja o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu uchwały dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2021 r.
 2. Informacja o stanie przygotowań do realizacji projektów realizowanych przez gminę Głuchołazy i dofinansowanych z funduszy europejskich
 3. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach
 5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf
   
 6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.pdf
   
 7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące 2021 roku niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące 2021 roku niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.pdf
   
 8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Niezapominajka Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Głuchołazach
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania imienia Niezapominajka Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Głuchołazach.pdf
   
 9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę nr XXXI/296/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXI-296-21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
   
 10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepienia na Covid-19 - Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczacej szczepienia na Covid-19 -Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.pdf
   
 11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie referendum ludowego
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie referendum ludowego.pdf
   
 12. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu pokontrolnego
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach
Wersja XML