Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Złote Ścieżki” zostaną bardzo rozbudowane

Gmina Głuchołazy pozyskała kolejne dofinansowanie na infrastrukturę turystyczną, tym razem na rozbudowę gminnych „Złotych Ścieżek”.

Planowany koszt rozbudowy to 352 tys. zł, w tym pozyskane dofinansowanie to 80 % z tej kwoty, czyli 282 tys. zł.

Dofinansowanie pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z puli dla tzw. „gmin górskich”, które udzieliły zwolnień w podatku od nieruchomości dla branży hotelarskiej. Te gminy, które udzieliły w 2021 roku zwolnień dla branży hotelarskiej mogły ubiegać się o dofinasowanie w wysokości do 80% udzielonych zwolnień dla wybranej przez gminę inwestycji w infrastrukturę turystyczną.

Przypominamy, że na wniosek Burmistrza Głuchołaz w lutym 2021 roku Rada Miejska w Głuchołazach podjęła uchwałę o zwolnieniu branży hotelarskiej z podatku za część roku.

Brak opisu obrazka

Wersja XML