Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwolnienie z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców

Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XXX/292/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące styczeń, luty marzec 2021 r.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 poz. 2211 z późn. zm.) Celem uzyskania zwolnienia należy złożyć :

  1. Skorygowane informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub deklaracją na podatek od nieruchomości na 2021 r. (w przypadku osób prawnych) za okresy objęte zwolnieniem I-III 2021 oraz okresy nieobjęte zwolnieniem IV-XII 2021),
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  3. Oświadczenie przedsiębiorcy wg wzoru

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat - telefon: 77 40 92 165 oraz 77 40 92 166

Druki dokumentów dostępne w zakładce: Mieszkanie > Wnioski i druki

Wersja XML