Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach

Zapraszamy na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 9:30 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach w 2020 r. oraz plan działania na 2021 r.
 2. Ocena funkcjonowania sportu oraz informacja o działalności GOSiR w 2020 r.
 3. Ocena realizacji Programu "Odnowa Wsi" w Gminie Głuchołazy w 2020 r. oraz informacja o wykorzystaniu środków funduszy sołeckich w 2020 r.
 4. Działania Gminy Głuchołazy planowane i podejmowane, mające na celu poprawę jakości powietrza w Gminie Głuchołazy.
 5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf (1,29MB)
   
 8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.pdf (3,64MB)
   
 9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na budowę chodników chodników przy drogach powiatowych.pdf (187,04KB)
   
 10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nysa z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla zwierząt w Konradowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nysa z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla zwierząt w Konradowej.pdf (186,20KB)
   
 11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na sfinansowanie stałego łącza typu IPVPN.
  PDFProjekt uchwały w w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na sfinansowanie stałego łącza typu IPVPN.pdf (187,23KB)
   
 12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII-359-10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r.pdf (199,73KB)
   
 13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.pdf (207,78KB)
   
 14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2021 r.pdf (364,41KB)
   
 15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Sławniowice.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Sławniowice.pdf (171,50KB)
   
 16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023.
  PDFProjekt decyzji w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023.pdf (475,49KB)
   
 17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej GMO oraz szczepionek na koronawirusa.
  PDFProjekt decyzji w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej GMO oraz szczepionek na koronawirusa.pdf (157,42KB)
   
 18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
  PDFProjekt decyzji w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego.pdf (181,67KB)
   
 19. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu pokontrolnego.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Wersja XML