Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolskie dotacje z POWERem

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest realizatorem projektu „Opolskie dotacje z PO WERem”, którego celem jest wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór do projektu rozpoczyna się od jutra, tj.19 marca!

Zakładamy, że potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. W przypadku złożenia zakładanej ilości wniosków w terminie wcześniejszym – termin naboru zostanie skrócony.

Zainteresowane wsparciem osoby zapraszamy na stronę projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl

Do kogo jest adresowany projekt

Wsparcie szkoleniowe

Planowany termin realizacji: maj 2021.

Wsparcie finansowe - dotacja

Planowany termin realizacji: od czerwca 2021.

Finansowe wsparcie pomostowe

Zabezpieczenie

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy dotyczącej jego przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków mogą być:

Rekrutacja do projektu

Termin: 19 marca - 9 kwietnia 2021 r.

Przesyłam skan ulotki z informacją o projekcie.

Proszę o zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej i zamieszczenie wydrukowanej ulotki na tablicy ogłoszeń.

 

PDFOpolskie dotacje z POWERem ulotka.pdf (732,57KB)
 

Wersja XML