Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Głuchołaz ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ OGŁASZA

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

dot. naboru wniosków na udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy

 

ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy.

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 12 marca 2021 r. otwartego konkursu, wsparcia w poszczególnych zadaniach postanowiono udzielić następującym wnioskodawcom:

 

Zadanie nr 1 – piłka nożna

1. Klub Sportowy Bodzanów-Nowy Świętów, Nowy Świętów 126, 48-330 Nowy Świętów - wysokość środków publicznych: 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł).

2. Ludowy Klub Sportowy Złoty Potok Jarnołtówek, 48-267 Jarnołtówek, ul. Fiołkowa 8 -wysokość środków publicznych: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

Czytaj więcej

Wersja XML