Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski Gminy Głuchołazy - 2021 rok

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy - na rok 2021, w którym to bezpośrednio mieszkańcy zdecydują o przeznaczaniu środków w tym roku budżetowym.  Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach aktualnej edycji na Budżet Obywatelski Gminy Głuchołazy przeznaczono 200 000,00 zł,       

Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale także sami zostać ich autorami! W terminie od 22 marca do 12 kwietnia 2021 każda osoba, która zamieszkuje na terenie  Miasta i Gminy Głuchołazy (zgodnie z § 1 ust.2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy), będzie mogła zgłosić swoje pomysły. Liczy się każda inicjatywa obywatelska określająca przedsięwzięcie, które przyczyni się do rozwoju miasta, sołectwa i zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Propozycje mogą obejmować zarówno działania inwestycyjne, jak i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, sportowym itp. mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów w trakcie głosowania. Wierzymy, że dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele cennych inicjatyw, ważnych nie tylko dla najbliższego otoczenia, ale wszystkich mieszkańców.

Propozycje zadań można składać zgodnie w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącym załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy.

Kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach "budżetu obywatelskiego” zostaje podzielona na jeden okręg miejski i dwa okręgi wiejskie:

 1. okręg miejski - obejmuje teren miasta Głuchołazy;
 2. okręg wiejski nr 1 - obejmuje sołectwa: Bodzanów, Charbielin, Jarnołtówek, Konradów, Nowy Las, Podlesie, Pokrzywna;
 3. okręg wiejski nr 2 - obejmuje sołectwa: Biskupów, Burgrabice, Gierałcice, Markowice, Nowy Świętów, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie;

Zgłaszane propozycje zadań muszą być poparte minimum przez:

 1. w okręgu miejskim - 10 mieszkańców
 2. w okręgu wiejskim nr 1 - 4 mieszkańców
 3. w okręgu wiejskim nr 2 - 4 mieszkańców

 

Podział kwoty na poszczególne kategorie projektów przedstawia się następująco:

1. Kwota przeznaczona na ,,duże projekty” zlokalizowane w:

 1. obszarze okręgu miejskiego wynosi 80 tys. zł
 2. obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi 40 tys. zł
 3. obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi 40 tys. zł

2. Kwota przeznaczona na ,,małe projekty" zlokalizowane w :

 1. obszarze okręgu miejskiego wynosi 20 tys. zł - 2 projekty po 10 tys. zł
 2. obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi do 10 tys. zł
 3. obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi do 10 tys. zł

 

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej wraz z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy jest dostępny na stronie internetowej www.glucholazy.pl

Zgłoszenie zadań do realizacji odbywa się w formie pisemnej:

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy i przepisami prawa.

Wszyscy mieszkańcy, będą mieli możliwość oddania głosu na jedną z propozycji zadań w kategorii "duże projekty" oraz "małe projekty" w wyznaczonych punktach do głosowania lub za pomocą dedykowanej platformy internetowej przy zachowaniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Wszelkie dokumenty oraz informacje dot. Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, dostępne są na stronie internetowej: www.glucholazy.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2021.

Informacje udzielane są także pod numerem telefonu 77 4092120/117, osobiście w Urzędzie Miejskim (pok. nr 12) oraz pod adresem mail

Na propozycje zadań  czekamy do 12 kwietnia 2021! Nie zwlekaj! Zgłoś zadanie i przekonaj innych mieszkańców, że warte jest realizacji!

Wersja XML