Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków

W związku z komunikatem wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie dotyczącym wystąpienia pojedynczych przypadków ptasiej grypy na terenie powiatu nyskiego poniżej przedstawiamy infografikę dotycząca zasad ochrony drobiu przed zarażeniem ptasią grypą. 

 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY


ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI


ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU


DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.

 

PDFSzerzenie się zakażeń wirusem grypy - rycina.pdf
PDFZasady ochrony drobiu przed grypą ptaków.pdf
 

Wersja XML