Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieuzasadniona skarga na działania Rady Miejskiej

Informujemy, że skarga w sprawie działań Rady Miejskiej w Głuchołazach, która została złożona przez NZOZ „Eskulap”, została przez Wojewodę Opolskiego uznana za nieuzasadnioną. W decyzji w rozstrzygnięciu zawarto informację o tym, iż w świetle przedstawionych dowodów Rada Miejska w swoim działaniu kierowała się dobrem mieszkańców. W związku z tym, Wojewoda stwierdził, iż nie dopatruje się nieprawidłowości ani nielegalnego działania Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Po przeprowadzeniu analizy prawnej zapisu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz, Wojewoda stwierdził brak podstaw do kwestionowania i zastosowania środków nadzoru. Rada Miejska jest organem właściwym do rozpatrywania skarg na działalność Burmistrza i jej decyzja o odrzuceniu tej skargi nie budzi wątpliwości prawnych.

herb glucholaz.jpeg

Wersja XML