Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz zaproponował kolejne ulgi dla przedsiębiorców

Na wniosek Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego Radni przyjęli dwie uchwały, których celem jest pomoc dla lokalnej branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pierwsza z uchwał dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Druga dotyczy zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty (w wysokości 1/3 opłaty).

Uchwały zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbyła się w czwartek, 11 lutego, w trybie zdalnym.

To już kolejne uchwały zaproponowane przez Burmistrza Głuchołaz, których celem jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na wprowadzone przez Rząd RP obostrzenia związane z pandemią COVID-19. W tej sytuacji każde wsparcie finansowe ze strony lokalnego samorządu, mające na celu zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz utrzymania stanowisk pracy, jest bardzo ważne.

Tym samym zwolnienie z podatku od nieruchomości uzyskają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).

W przypadku branży gastronomicznej należy podkreślić, że w Głuchołazach funkcjonują 33 placówki gastronomiczne, które zgodnie z założeniami ustawy covidowej mogą skorzystać ze zwrotu w/w opłaty czy zwolnienia z obowiązku płacenia części wymaganej opłaty.

Mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach obostrzenia związane z walką z COVID-19 będą luzowane, co pozwoli na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej. W innym przypadku niewykluczone jest przedłużenie lub wprowadzenie kolejnych form wsparcia.

Brak opisu obrazka

Wersja XML