Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ireneusz Klimecki radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach

Podczas czwartkowej (11.02) sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach, odbyła się ceremonia ślubowania nowego radnego – pana Ireneusza Klimeckiego. Podczas obrad radni przegłosowali także uchwały wprowadzające radnego Ireneusza Klimeckiego do składu Komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Dodajmy, że radny Ireneusz Klimecki pełnił już funkcje radnego w poprzednich kadencjach, w latach 2010 – 2014 oraz 2014 – 2018.

Poniżej publikujemy treść ślubowania, które składa każdy radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu:

,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców "

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Brak opisu obrazka

Wersja XML