Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 107152 O ul. J.Tuwima ul. G.Zapolskiej oraz ul.Mickiewicza w miejscowości Głuchołazy

W okresie grudzień 2019r. – listopad 2020r. Gmina Głuchołazy realizowała inwestycję pn. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 107152 O ul. J.Tuwima ul. G.Zapolskiej oraz ul.Mickiewicza w miejscowości Głuchołazy”, współfinansowaną ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania przebudowano, bądź rozbudowano 3 odcinki dróg o łącznej długości 563 mb poprzez budowę nowych chodników, wykonanie jezdni oraz kanalizacji deszczowej.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 1 190 598,54 zł
Kwota dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych: 714 359,12 zł

Wersja XML