Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy na XXIX sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Porządek sesji:
1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.
3. Zakończenie sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.
 

Wersja XML