Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku

60016 Budowa barleroporęczy w ciągu drogi gminnej w m. Charbielin
    861,00
    35 949,00
Razem 36 810,00
60016 Budowa chodnika na terenie gminy
  Chodnik od Parku przy Skłodowskiej w stronę działki 672/6 80 000,00
60016 Modernizacja przystanków w Nowym Świętowie, Bodzanowie i Polskim Świętowie
  Nowa wiata Bodzanów 12 900,00
60016 Przebudowa drogi dojazdowej (dz. Nr 630 do gruntów rolnych w Burgrabicach II etap)
    39 587,72
    3 075,00
    67 701,02
Razem 110 363,74
60016 Bodowa Infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gm. Głuchołazy
    3 500,00
  Przejście dla pieszych na poziomie szyn Głuchołazy-Mikulowice 239 850,00
    23 000,00
  Ławki 3 658,02
    137 760,00
Razem 407 768,02
63003 Modernizacja istniejącego punktu widokowego- deszczochronu 7 000,00
70005 Wykonanie ogrzewania gminnych mieszkań odłączony od sieci ECO SA
  Góra Anny 5 lokali 782,11
  Góra Anny 5 lokali 52 140,97
    2 829,00
  Ligonia, Góra Anny, Rynek, Wita Stwosza 126 779,50
  Wita Stwosza 76 519,59
  Rynek, Wita Stwosza 43 840,40
Razem 302 891,57
71035 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz przebudową ciągu komunikacyjnego
    1 845,00
    119 654,25
Razem 121 499,25
75416 Modernizacja monitoringu miejskiego
  Skrzyżowanie świetlne 13 472,19
80195 Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych
  Opracowanie kompletnej opinii technicznej na budynku PSP Bodzanów nr 83 8 400,00
  Opracowanie kompletnej opinii technicznej na budynku przedszkola w Nowy Św 71 7 134,00
  Remont pomieszczenia piwnicznego w Żłobku Miejskim w Głuchołazach 53 955,60
  Instalacja gazowa w Żłobku 9 471,00
  Instalacja gazowa w Żłobku 82 364,35
  Projekt instalacji gazowej w żłobku i PSP 2 w Głuchołazach 30 258,00
  modernizacja co w SP nr 1 w Głuchołazach 22 543,99
  modern dachu Publ. Przedszkole nr 1 Skłodowska 27 543,99
Razem 241 266,94
90015 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy
  ul. Lutosławskiego nr ew. 1869/5, 1870/32 50 000,00
  Oświetlenie drogowe dz. Nr 302 Gierałcice 22 632,00
  Iluminacja w związku za świętami 14 999,85
Razem 87 631,85
90095 Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach
    900,40
    4 500,00
    134 685,00
Razem 140 085,40
90095 Modernizacja placów zabaw osiedle Koszyka 4 243,50
90095 Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży
    1 200,00
    68 000,00
Razem 69 200,00
92601 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolska II etap
  To rowerowy, street workout 20 000,00
Ogółem 1 655 132,46

 

Wersja XML