Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PKP S.A. Oddział Gospodarowanie Nieruchomościami we Wrocławiu - ogłoszenie o przetargu

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie:
 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Głuchołazach przy ul. Generała Andersa, powiat nyski, województwo opolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1484/1 o powierzchni 0,1286 ha, AM-17, obręb 1607014.0001, Głuchołazy wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 160 000,00 zł netto
Wadium: 16 000,00 zł
Postąpienie: 2 000,00 zł
 
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym. Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 19.02.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 342.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 
Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód wynikających z Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji „Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe" i Statutu PKP S.A..
 
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. -www.pkp.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych {Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży, tel. 71 717 53 80. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
 
Wersja XML