Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego

Operacja "Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)" mająca na celu  wzrost atrakcyjności miasta poprzez modernizację istniejącego punktu widokowego na Górze Szubienicznej w Głuchołazach, współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej - PDFtutaj.pdf
 

Wersja XML