Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Koperty Życia” dla seniorów

Piotr Wach wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego przekazał „Koperty Życia” dla seniorów z Gminy Głuchołazy - podopiecznych OPS. Koperty, które mogą usprawnić pracę ratowników medycznych, a w niektórych przypadkach nawet uratować życie, zostały przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Spotkanie z wiceprzewodniczącym Sejmiku odbyło się w czwartek, 21 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

Oprócz Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego i zastępcy Burmistrza Romana Sambora w spotkaniu z Piotrem Wachem udział wzięła także Dyrektor OPS w Głuchołazach Katarzyna Łojko. Przekazane „Koperty Życia” w pierwszej kolejności będą dystrybuowane wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, którzy objęci są wsparciem w postaci usług opiekuńczych oraz wśród podopiecznych Dziennego Domu Senior +.

„Koperta życia” powinna zawierać zbiór najważniejszych informacji o stanie zdrowia jej właściciela: dane osobowe, grupę krwi, listę przebytych chorób, wszelkich uczuleń, przyjmowanych leków (ich nazwy oraz dawki), dane lekarza prowadzącego oraz kontakt do najbliższych.

Formularz najlepiej wypełnić drukowanymi literami lub na komputerze. Następnie umieszcza się go w kopercie oraz w woreczku foliowym z zapięciem strunowym. Tak przygotowaną kopertę można włożyć do lodówki.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML