Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wilamowice Nyskie z nowym placem zabaw

Brak opisu obrazka

W październiku 2020 roku został oddany do użytku zmodernizowany plac zabaw na terenie Gminy Głuchołazy - w miejscowości Wilamowice Nyskie. Oprócz urządzeń zabawowych dla dzieci plac wyposażono w przyrządy do street workoutu, na których może ćwiczyć młodzież.

Na tym jednak zmiany się nie kończą. W ramach realizacji projektu zamontowano ławkę solarną ze stanowiskami na rowery i pojazdy elektryczne. Dzięki zastosowaniu w ławce panelu fotowoltaicznego możliwe jest jej oświetlenie. Można także skorzystać ze stacji ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych.

Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej obszaru Nyskiego Księstwa Jezior i Gór poprzez modernizację placu zabaw w Wilamowicach Nyskich, który stworzył możliwość aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na terenach wiejskich została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Uwaga! Wobec panującego w Polsce stanu epidemii oraz stosując się do obowiązujących restrykcji zwracamy się z prośbą, aby z obiektu korzystać z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Dodatkowo  przypominamy o obowiązku zasłaniania twarzy w sytuacji kiedy nie ma możliwości zachowania dwumetrowego dystansu pomiędzy użytkownikami (przepis ten nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia).

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML