Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty

IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/03.02 do 03:00/04.02.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 05:00/02.02 do 12:00/02.02.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (3 powiaty) od 18:00/23.01 do 08:00/24.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: głubczycki, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (10 powiatów) od 15:00/22.01 do 09:00/23.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, oleski, Opole, opolski, prudnicki i strzelecki.


IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (3 powiaty) od 16:40/21.01 do 08:30/22.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: głubczycki, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

ŚNIEG/1 opolskie (6 powiatów) od 23:00/20.01 do 13:00/21.01.2023 przyrost pokrywy 10-15 cm, lokalnie 20 cm. Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, prudnicki, strzelecki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

ŚNIEG/1 opolskie (3 powiaty) od 02:00/18.01 do 18:00/18.01.2023 przyrost pokrywy 15 cm, lokalnie 20 cm. Dotyczy powiatów: głubczycki, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (5 powiatów) od 21:00/14.01 do 09:00/15.01.2023 prędkość do 30-40 km/h, porywy do 75 km/h, S i SW. Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 00:00/05.01 do 20:00/05.01.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W. Dotyczy wszystkich powiatów.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (3 powiaty) od 21:00/30.12 do 15:00/31.12.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, SW i S. Dotyczy powiatów: głubczycki, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (4 powiaty) od 23:00/25.12 do 08:00/26.12.2022 prędkość do 30 km/h, porywy do 70 km/h, S i SW. Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 19:00/19.12 do 04:00/20.12.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MRÓZ/1, opolskie - powiat nyski, od 20:00/18.12. do 07:00/19.12.2022, temp. min. - 15 st., wiatr 5-15 km/h


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MRÓZ/1 opolskie (1 powiat) od 23:00/17.12 do 09:00/18.12.2022
temp. min -15 st, wiatr 10 km/h.
Dotyczy powiatów: nyski.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOPUSZCZALNEGO
Zagrożenie przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego(ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia 15.12.2022 r.
Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji: Nysa, ul. Rodziewiczówny - 36 max (S24) stężenie wyniosło: 90,0 µg/m3
Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje: miasto i gminę Nysa, gminy: Łambinowice, Głuchołazy, Otmuchów, Kamiennik.
Ludność narażona
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu
zawieszonego PM10: ok. 26,5 tys.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i emisja ze źródeł przemysłowych.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
− osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
− osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 − osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
− osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

− zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

− prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza:

Nie przewiduje się podejmowania żadnych środków oprócz informowania. W ogłoszeniu informuje się o zagrożeniu oraz

możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

ŚNIEG/1 opolskie (8 powiatów) od 03:00/16.12 do 15:00/16.12.2022
przyrost pokrywy 15 cm.  Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, Opole, opolski, prudnicki, strzelecki. Więcej na meteo.imgw.pl


IMGW-PIB OSTRZEGA:

ŚNIEG/1 opolskie (1 powiat) od 00:00/12.12 do 12:00/12.12.2022 przyrost pokrywy 15 cm. Dotyczy powiatów: nyski.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 21:23/02.12 do 04:00/03.12.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MARZNACE OPADY/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 09:35/02.12
do 23:00/02.12.2022 marznące opady, drogi śliskie.

RCB CHARLIE.jpeg

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

 • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 16:00 / 21.11 do 10:00 / 22.11.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiat: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 05:00/21.11 do 10:00/21.11.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiat: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

OBLODZENIE/1 opolskie (5 powiatów) od 11:00/18.11 do 17:00/18.11.2022 temp. ok. -1 przy gruncie ok -2 st., ślisko. Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MGLA/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 20:00/15.11 do 10:30/16.11.2022 widzialność 50 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MGŁA/1 opolskie (3 powiaty) od 19:00/14.11 do 10:00/15.11.2022 widzialność 50-200 m. Dotyczy powiatów: brzeski, nyski, opolski.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MGŁA/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 21:00/12.11 do 09:00/13.11.2022 widzialność 50 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MGŁA/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 19:00/31.10 do 10:00/01.11.2022 widzialność 50 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MGŁA/1 opolskie (8 powiatów) od 00:30/27.09.2022 do 09:00/27.09.2022. Widzialność 100m. Szczegóły na meteo.imgw.pl


IMGW-PIB OSTRZEGA:

DESZCZ/1 opolskie (3 powiaty) od 12:00/14.09 do 08:00/15.09.2022 r. 35 mm. Dotyczy powiatów: głubczycki, nyski i prudnicki.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 97
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, stopień: 2. Ważność: od godz. 08:00 dnia 09.09.2022 do godz. 10:00 dnia 10.09.2022. Obszar: Prosna górna (łódzkie, opolskie, wielkopolskie) Przebieg: W wyniku spływu wód opadowych, w Gorzowie Śląskim na Prośnie prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry od 19:35/08.09.2022 do 08:00/09.09.2022. Szczegóły na meteo.imgw.pl


IMGW-PIB OSTRZEGA:

GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry od 14:00/08.09.2022 do 08:00/09.09.2022. Szczegóły na meteo.imgw.pl


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/08.09 do 23:00/08.09.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RCB CHARLIE.jpeg

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 00:00, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 r. do godz. 00:00, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

 • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.


IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/28.08 do 02:00/29.08.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /1 opolskie (4 powiaty) od 11:30/26.08 do 22:30 / 26.08.2022 35 mm, grad; porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: brzeski, głubczycki, nyski i prudnicki.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/25.08 do 22:00 / 25.08.2022 30 mm, grad; porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/24.08 do 24:00 / 24.08.2022 35 mm, grad; porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/23.08 do 24:00/23.08.2022 35 mm, grad; porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
DESZCZ i BURZE /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 23:30/22.08 do 09:00/23.08.2022 35 mm; porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/22.08 do 20:00/22.08.2022 deszcz 20 mm, grad, porywy 70 km/h. Więcej na meteo.imgw.pl

BPH we Wrocław:
ostrz. hydrologiczne o  wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych, od godz. 10:30 dnia 21.08.2022 do godz. 09:00 dnia 22.08.2022; Prosna górna (opolskie); W wyniku spływu wod opadowych oraz prognozowanymi dalszymi opadami deszczu, stan wody na górnej Prośnie gwałtownie podnosi się. W Gorzowie Sląskim spodziewane jest przekroczenie stanu alarmowego.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
DESZCZ i BURZE /2 opolskie (wszystkie powiaty) od 04:00/21.08 do 08:00/22.08.2022 80 mm; porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM /2 opolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/20.08do 04:00/21.08.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW OSTRZEGA:

GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY /1 od g. 15:00 dn. 19.08.22 do g. 07:00 dn. 20.08.22 .Zlewnie dopływów środkowej Odry.
Możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych, a w związku z możliwością kumulacji znacznych sum opadów, także stanów alarmowych.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM /2 opolskie (wszystkie powiaty) od 15:00/19.08 do 04:00/20.08.2022 deszcz 40mm, grad, porywy 110km/h. Dotyczy wszystkich powiatów.


IMGW ostrzega
 Upal/2. Opolskie - wszystkie powiaty od 12:00/16.08 do 20:00/19.08. Więcej na meteo.imgw.pl

IMGW-PIB OSTRZEGA:

 BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/15.08 do 24:00/15.08.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/14.08 do 22:00/14.08.2022 deszcz 30 mm, grad, porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW OSTRZEGA:
Gwałtowne wzrosty st. wody/1 od g. 00:00 dn. 06.08.22 do g. 09:00 dn. 06.08.22 .Zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry.
W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 00:00/06.08 do 08:00/06.08.2022 deszcz 25mm, grad, porywy 75km/h. Dotyczy wszystkich powiatów.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

UPAL /2 opolskie (6 powiatów) od 14:00/03.08 do 20:00/05.08.2022 temp. maks 35 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów : krapkowicki, namysłowski, nyski, Opole, opolski i prudnicki.


RCB CHARLIE.jpeg

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 sierpnia 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 233 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 234 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

 • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

OST. HYDRO /1  od 12:29/ 29.07 do 21:00/ 29.07. Zlewnie górnej Odry, Nysa Kłodzka. Możliwe lokalne podtopienia.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM /1 (4 powiaty) od 12:00/29.07 do 21:00/29.07.2022 deszcz 20mm, grad, porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM /1 (12 powiatów) od 16:56/23.07 do 19:00/23.07.2022 deszcz 15-25mm, grad, porywy 85 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 11:00/23.07 do 17:00/23.07.2022 deszcz 15-25mm, grad, porywy 85 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM /1 opolskie (3 powiaty) od 02:00/22.07 do 07:00/22.07.2022 deszcz 20 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: brzeski, namysłowski i nyski.


IIMGW-PIB OSTRZEGA:

UPAŁ /2 opolskie (wszystkie powiaty) od 14:35/20.07 do 20:00/23.07.2022 temp. maks 37 st, temp min 20 st. Więcej na meteo.imgw.pl


IMGW-PIB OSTRZEGA:
UPAŁ /3 opolskie (wszystkie powiaty) od 13:02/19.07 do 20:00/21.07.2022 temp. maks 30-35st, lok.37st, temp min 15-19st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

MGW-PIB OSTRZEGA:

GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY /1 zlewnie prawostronnych dopływów Odry od 22:00/05.07.2022 do 03:00/06.07.2022. Szczegóły na meteo.imgw.pl

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr: 53
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1, Ważność: od godz. 08:00 dnia 05.07.2022 do godz. 00:00 dnia 06.07.2022 Obszar: Zlewnia górnej Warty od Liswarty do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Ner (łódzkie, opolskie, śląskie) Przebieg:  W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Prawdopodobieństwo  wystąpienia zjawiska: 65%


IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM /2 opolskie (wszystkie powiaty) od 15:00/01.07 do 24:00/01.07.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 95-110 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

.IMGW-PIB OSTRZEGA:
UPAŁ /2 opolskie (3 powiaty) od 10:00/29.06 do 20:00/30.06.2022 temp. maks. 30-34st., temp. min. 18-21st. Dotyczy powiatów: brzeski, namysłowski i nyski.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /2 opolskie (wszystkie powiaty) od 08:00/28.06 do 15:00/28.06.2022 deszcz 45 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

.IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 08:00/28.06 do 15:00/28.06.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /2 opolskie (3 powiaty) od 12:00/23.06 do 20:00/27.06.2022 Temp. maks. 33st. Dotyczy powiatów: brzeski, namysłowsk i nyski.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM /2 opolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/20.06 do 24:00/20.06.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
UPAŁ /2 opolskie (3 powiaty) od 12:08/19.06 do 17:00/20.06.2022 temp. maks 34 st, temp min 18 st. Dotyczy powiatów: brzeski, namysłowski i nyski.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
UPAŁ /2 opolskie (3 powiaty) od 12:36/18.06 do 20:00/19.06.2022 temp. maks 34 st, temp min 18 st. Dotyczy powiatów: brzeski, namysłowski i nyski.

IMGW-PIB OSTRZEGA:
GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY /1 Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Widawka, Grabia, Nieciecz, Prosna górna, Niesob, Luzyca, Prosna środkowa (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie) od godz. 12:00 dnia 16.06.2022 do godz. 21:00 dnia 16.06.2022. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Szczegóły na meteo.imgw.pl

IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 11:00/16.06 do 19:00/16.06.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 09:00/13.06 do 18:00/13.06.2022 opady 25 mm; grad; porywy 80 km/h,. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/09.06 do 22:00/09.06.2022 opady 35 mm; grad; porywy 75 km/h,. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/07.06 do 23:00/07.06.2022 opady 30 mm; grad; porywy 70 km/h,. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

DESZCZ i BURZE/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 03:00/04.06 do 13:00/04.06.2022 opady 30 mm; porywy 60 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:
- nr  153 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium RP; - nr  154 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium RP. Zarządzenia obowiązuja od dnia 1 czerwca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59


IMGW-PIB OSTRZEGA:

DESZCZ i BURZE/1 opolskie (5 powiatów) od 23:00/24.05 do 14:00/25.05.2022 25-35 mm; porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski i prudnicki.


MGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE /1 opolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/24.05 do 21:00/24.05.2022 deszcz 20 mm, porywy 75 km/h, Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty


MGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM/2 opolskie (8 powiatów) od 17:00/20.05 do 06:00/21.05.2022 deszcz w dzień 10 - 15 mm, porywy 80 km/h, grad, w nocy deszcz 15-25mm,  porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: brzeski, głubczycki, krapkowski, namysłowski, nyski, Opole, opolski i prudnicki


Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.


MGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/05.05 do 23:00/05.05.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 15 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

PRZYMROZKI/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 23:00/17.04 do 08:00/18.04.2022 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


Komunikat WCZK:
IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 01:00/17.04 do 07:00/17.04.2022 temp. min około -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 88 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 87 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

 • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.


IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 23:00/11.04 do 08:00/12.04.2022 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

PRZYMROZKI/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 22:00/10.04 do 07:00/11.04.2022 temp. min -1 st., przy gruncie -2 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 20:00/07.04 do13:00/08.04.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


Na podstawie zarządzenia PRM nr 70 i 71 z dnia 31.03.2022 r. 

został przedłużony czas obowiązywania 3 stopnia alarmowego CHARLIE - CRP do 15.04.2022 r. do godz. 23:59:59.

Na podstawie zarządzenia PRM nr 61  został przedłużony czas obowiązywania stopnia alarmowego CHARLIE - CRP do 31.03.2022 r. do godz. 23:59:59.

Na podstawie zarządzenia PRM nr 52 z dnia 04.03.2022 r. został przedłużony czas obowiązywania stopnia alarmowego CHARLIE - CRP do 15.03.2022 r. do godz. 23:59:59


Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 01:00/21.02 do18:00/21.02.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, W i SW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 ZMIANA (wszystkie powiaty) od 11:51/19.02 do17:00/19.02.2022 prędkość do 45 km/h, porywy do 85 km/h. Dotyczy wszystkich powiatów


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/2 opolskie (wszystkie powiaty) od 23:00/18.02 do 17:00/19.02.2022 prędkość do 45 km/h, porywy do 100 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 19:22/17.02 do 06:00/18.02.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, SW, W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/2 opolskie (wszystkie powiaty) od 21:00/16.02 do 02:00/18.02.2022 prędkość do 45km/h, porywy do 115 km/h, W. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.


KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA STOPNIA ALARMOWEGO CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach terrorystycznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.2234) podpisał zarządzenie nr 32 z dnia 15 lutego 2022 r. wprowadzające na terytorium całego kraju pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA - CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 15 lutego od godz. 00:01, do 28 lutego do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALF - CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 04:00/05.02 do 07:00/05.02.2022 prędkość do 35km/h, porywy do 75 km/h, W. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.


Komunikat WCZK:
IMGW ostrzega: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2, zlewnia Stobrawy  (opolskie);od godz. 12:51 dnia 03.02.2022 do godz. 12:00 dnia 05.02.2022.Na rzece Budkowiczanka w zlewni Stobrawy utrzymuje się stan wody powyżej stanu ostrzegawczego z tendencja wzrostowa na stacji Krzywa Góra. możliwy dalszy powolny wzrost stanu o ok 20 cm.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

OBLODZENIE/1 opolskie (10 powiatów) od 20:00/02.02 do 08:00/03.02.2022 temp. min. -2 st., przy gruncie do -4 st., ślisko. Dotyczy powiatów:
głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, oleski, Opole, opolski, prudnicki i strzelecki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/2 opolskie (wszystkie powiaty) od 18:00/29.01 do 21:00/30.01.2022 prędkość do 55km/h, porywy do 115 km/h, W. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 01:00/28.01 do 14:00/28.01.2022 prędkość do 45km/h, porywy do 90 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (1 powiat) od 17:15/23.01 do 09:00/24.01.2022 miejscami marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: nyski.


Komunikat WCZK:

IMGW -PIB OSTRZEGA:
ŚNIEG/1 opolskie (3 powiaty) od 20:00/21.01 do 08:00/22.01.2022 przyrost pokrywy miejscami 15 cm. Dotyczy powiatów: głubczycki, nyski i prudnicki.


IMGW-PIB OSTRZEGA:

WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 10:00/20.01 do 18:00/20.01.2022 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


KOMUNIKAT

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające na terytorium całego kraju pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA - CRP). Decyzja premiera Morawieckiego zapadła prewencyjnie po wielkim ataku cyberterrorystów na ukraińskie strony rządowe. Łącznie zablokowanych zostało 70 serwisów państwowych,. Program, którym zaatakowano serwisy służy do destrukcji danych.. Ostrzeżenie obowiązuje od 19 stycznia od godz. 00:01, do 23 stycznia do godz. 23:59.Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA - CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.


IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/21
opolskie (wszystkie powiaty) od 17:00/17.01 do 09:00/18.01.2022 temp. min. od -2 st. do 0 st., przy gruncie do -3 st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2
opolskie (wszystkie powiaty) od 11:47/17.01 do 17:00/17.01.2022 prędkość do 45 km/h, porywy do 115 km/h,W i NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1
opolskie (wszystkie powiaty) od 06:00/17.01 do 17:00/17.01.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h,W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

Komunikat WCZK: IMGW - PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 22:00 12.01 do 11:00 13.01.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


MGW - PIB OSTRZEGA:
WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 08:00/03.01 do 14:30/03.01.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W. Dotyczy powiatów:

wszystkie powiaty.


Komunikat WCZK: IMGW-PIB OSTRZEGA:
MARZNĄCE OPADY: opolskie (wszystkie powiaty) od 18:00/28.12 do 09:00/29.12.2021 Marznące opady, drogi śliskie.  Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data występowania : 27.12.2021 r. (godz.00.00-24.00). Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Nysa, ul. Rodziewiczówny 124,4 μg/m3, Olesno, ul. owackiego 117,5 μg/m3. Obszar przekroczenia : poziomu informowania obejmował: miasto Nysa i Olesno. Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie  poziomu informowania: ok. 53 tys.
 

PDFSposób postępowania w różnych sytuacjach pogodowych.pdf (114,92KB)
 

Wersja XML