Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich

Brak opisu obrazka

Operacja "Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich" mająca na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej obszaru Nyskiego Księstwa Jezior i Gór poprzez modernizację placu zabaw w Wilamowicach Nyskich, który stworzył możliwość aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na terenach wiejskich, współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy operacji obejmował: wykonanie robót przygotowawczych  i przystosowanie terenu pod inwestycję, montaż: zestawów urządzeń do aktywności fizycznej - placu do STREET WORKOUTU, worka treningowego,  tablicy informacyjnej dot. street workout, urządzenia zabawowego - waga, huśtawki - gniazda, zestawu zabawowego systemowego, bujaka sprężynowego, ławki solarnej.   

Efektem realizacji operacji jest 1 zmodernizowany dzięki wsparciu z LSR obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej co spowoduje rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Beneficjent: Gmina Głuchołazy
Wartość projektu: 134 229,92 zł
Dofinansowanie: 76 270,00zł
Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych wyniósł: 63,63%

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach  poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony w ramach realizacji LSR LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór W dniu 5 maja 2020 Gmina Głuchołazy podpisała  umowę z Województwem Opolskim o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. "Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich".

Na podstawie przeprowadzonego postępowania - zapytania ofertowego został wybrany wykonawca zadania.

Od lipca do października 2020r. trwały prace związane z realizacją operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmował : wykonanie robót przygotowawczych  i przystosowanie terenu pod inwestycję, montaż: zestawów urządzeń do aktywności fizycznej - placu do STREET WORKOUTU, worka treningowego,  tablicy informacyjnej, urządzenia zabawowego - waga, huśtawki - gniazda, zestawu zabawowego systemowego, bujaka sprężynowego, ławki solarnej.  

Efektem realizacji operacji jest 1 zmodernizowany dzięki wsparciu z LSR obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej co spowoduje rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót w ramach zadania: "Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich" w październiku 2020r. zakończono realizację zakresu rzeczowego inwestycji dokonując odbioru wykonanych robót.

Obecnie trwa rozliczanie zadania z instytucją dofinansowującą.

Wersja XML