Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa droga i nasadzenia w lesie komunalnym

Loga _ projekt.jpeg

W ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności w lesie komunalnym w Głuchołazach” trwają prace związane z poprawieniem stanu technicznego nawierzchni istniejących szlaków. Natomiast lada dzień ruszą prace związane z odnowieniem zalesienia i pielęgnacją młodników.

Rozbudowywana szeroka i utwardzona kruszywem droga prowadzi do schroniska na Górze Parkowej. Podbudowę z kruszywa naturalnego wykonano na odcinku około 800 m, w obrębie istniejących szlaków komunikacyjnych. Zastosowanie nawierzchni naturalnej i przepuszczalnej jest rozwiązaniem, które pozwala na przepuszczanie do głębszych warstw gruntu wód opadowych i roztopowych.

Docelowo powstanie także drewniana wiata odpoczynkowa, wyposażona w stół i ławki.

Projekt zakłada także odnowienia zalesienia poprzez nasadzenie 50 000 szt. sadzonek buka wraz z zabiegami agrotechnicznymi na obszarze 7,32 ha oraz pielęgnację młodników na powierzchni 19,3 ha. Prace te mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

Zadanie jest częścią projektu „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

UWAGA! W związku z prowadzanymi pracami prosimy turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Jednocześnie przypominamy miłośnikom kolarstwa górskiego, że "Złote Ścieżki" w sezonie zimowym zgodnie z regulaminem są nieczynne (od 1 listopada do 31 marca).

Nowa droga.jpeg

Nowa droga 2.jpeg

Wersja XML