Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z Powiatem i Szpitalem

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński spotkał się ze starostą nyskim Andrzejem Kruczkiewiczem, wicestarostą Damianem Nowakowskim oraz Arturem Grychowskim dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach.

Spotkanie odbyło się 15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Nysie i dotyczyło podsumowania dotychczasowej współpracy. Podczas rozmowy poruszono kwestie związane z SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach. Dyrektor szpitala Artur Grychowski podziękował Burmistrzowi Edwardowi Szupryczyńskiemu za pomoc okazaną na rzecz szpitala ze strony Gminy Głuchołazy.

Omówiono również kierunki dalszej współpracy pomiędzy powiatem a Gminą Głuchołazy. Z obu stron padły zapewnienia, że w nadchodzącym 2021 roku współpraca będzie kontynuowana i rozwijana.

Brak opisu obrazka

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Nysie

Wersja XML