Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439) Burmistrz Głuchołaz zawiadamia, iż z dniem 31 grudnia 2020r. w związku z wejściem   w życie Uchwały nr XXII/214/2020 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianie ulegają stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, i będą wynosić następująco:

 

Pojemność pojemnika/worka na odpady Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
Odpady zmieszane Odpady suche
worek 30 l 4,50 zł 4,50 zł 18,00 zł
60 l 3,00 zł 3,00 zł 12,00 zł
120 l 6,00 zł 6,00 zł 24,00 zł
240 l 12,00 zł 12,00 zł 48,00 zł
1100 l 58,00 zł 58,00 zł 232,00 zł
7000 l 370,00 zł 370,00 zł 1480,00 zł
Wersja XML