Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Rodzina+ i Senior

Burmistrz Głuchołaz informuje, że: karty "Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+" i karty "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora" wydane z terminem ważności do 31.12.2020 r. zachowują WAŻNOŚĆ do 31.12.2022 r. (bez konieczności wymiany kart na nowe), pod warunkiem, że nie nastąpiła zmiana danych zawartych we wcześniej złożonym wniosku (np. zmiana danych osobowych, zmiana nazwiska, nowy członek rodziny, kontynuacja nauki w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 roku życia).

Osoby posiadające karty "Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+" (wydane ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności), którym upłynął termin ważności orzeczenia, a tym samym termin ważności karty, proszone są o kontakt z Wydziałem Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (I piętro pok. nr 19),  numer telefonu 77 409 21 26 - dotyczy osób ubiegających się o nowe orzeczenie.

Osoby, które dotychczas nie korzystały z w/w programów otrzymają karty po uprzednim złożeniu wniosku.

Aktualne uchwały, zarządzenia i regulaminy, obowiązujące od 1.01.2021 r. są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach: glucholazy.pl w zakładce "Mieszkaniec" - "Program Rodzina+ i Senior"

 

Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+ i Seniora.jpeg

Wersja XML