Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu.


Termin przeprowadzenia konsultacji: 19 listopada 2020r. - 3 grudnia 2020r.


Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.


Dokument podlegający konsultacjom:
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu.


Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:
Uchwała nr 3743/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2020 r.

 

PDFHarmonogram konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu WBP.pdf
PDFProjekt uchwały - statut WBP.pdf
PDFZałącznik nr 1 - formularz uwag.pdf
 

Wersja XML