Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Informujemy, iż uruchomiony został program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu osoby starsze mogą uzyskać niezbędną pomoc w zrobieniu niezbędnych zakupów, odbiorze leków z apteki itp. W ramach Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną, bezpłatną infolinię przeznaczoną dla seniorów powyżej 70. roku życia. Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

 

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 

Seniorze zostań w domu!

Apelujemy do seniorów, przede wszystkim do osób powyżej 70. roku życia, o ograniczenie przemieszczania się i unikanie zatłoczonych miejsc. Ograniczenie wyjścia z domu do sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, czy też udziału we mszy świętej.

 

Seniorze, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

 

plakat.jpeg

 

Wersja XML