Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Głuchołaz informuje

Na dzień 8 listopada 2020 r. został wyznaczony termin wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Starym Lesie oraz wyborów na Sołtysa sołectwa Jarnołtówek.

Mając na uwadze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmienione rozporządzeniem z 16 października 2020 r. a w szczególności § 28 ust 9, który zakazuje do odwołania organizacji w strefie czerwonej imprez spotkań i zebrań o ilości uczestników powyżej 10 wydałem zarządzenia o odwołaniu zebrań wiejskich oraz wyborów które miały się odbyć w Starym Lesie oraz Jarnołtówku.

Obowiązki Sołtysa w Jarnołtówku zgodnie z obowiązującym Statutem Sołectwa pełni Przewodniczący Rady Sołeckiej.

O zmianach będę Państwa informował na bieżąco.

Wersja XML