Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta na dzierżawę terenu przy cmentarzu

Urząd Miejski w Głuchołazach – Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem Wszystkich Świętych, osoby ubiegające się o wydzierżawienie w dniach od 26.10.2020 r. do 02.11.2020 r. miejsca handlowego na działce gminnej przy cmentarzu komunalnym w Głuchołazach (sprzedaż zniczy i kwiatów), winny przedstawić pisemną ofertę cenową (brutto).

Z uwagi na ograniczony teren przeznaczony do urządzenia stoisk sprzedaży (4 miejsca po ok. 40,00 m² każde), spośród złożonych ofert wybrane zostaną oferty najkorzystniejsze cenowo.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zamkniętych kopertach    z dopiskiem „oferta na dzierżawę - cmentarz 2020”. Prosimy o podanie w ofercie nr PESEL    lub NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) i numeru telefonu kontaktowego.   

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4,  tel. (077) 40 92 112).

 

 

Wersja XML