Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2020

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 251/2020/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 28 lipca 2020 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy –  w roku 2020”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 18 588,00 zł. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 9 294,00 zł. Pozostała część została pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9 294,00 . W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 28,02 Mg.

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od 10 sierpnia do 21 września br. W projekcie wzięło udział 10 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 2 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 8 przypadkach specjalistyczna firma jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Głuchołazy, warunki nowego naboru wniosków będą znane początkiem 2021 r.

Wersja XML