Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PKP S.A. Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Głuchołazach przy ul. Generała Andersa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1484/1 oraz 1481/2.

Więcej informacji na stronie PKP pod adresem https://www.pkp.pl/pl/sprzedaz?show=20759 lub w pliku PDF - PDFtutaj.pdf
 

Wersja XML