Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z przebiegu "Jubileuszowego Festiwalu Szachowego z okazji 30-lecia Pucharu Gór Opawskich na pograniczu polsko-czeskim"

Brak opisu obrazka
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Projekt pn "Jubileuszowy Festiwal Szachowy z okazji 30-lecia Pucharu Gór Opawskich na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Operacja została zrealizowana zgodnie z umową nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0009/0002180. Organizatorem Jubileuszowego festiwalu szachowego była Gmina Głuchołazy przy współudziale miasta partnerskiego - Zlate Hory (RC). Festiwal odbył się w dniach 08-15.02.2020 r. w Ośrodku Villa Daglezia w Pokrzywnej, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach oraz Sanatorium Edel w Zlatych Horach. W ramach Jubileuszowego festiwalu szachowego odbył się: turniej w kategorii "open" i "open" dla dzieci, turniej dla dzieci szkół podstawowych, turniej kołowy na normę IM, WGM, turniej szachów błyskawicznych w Zlatych Horach, rozwiązywanie zadań szachowych. W festiwalu szachowym wzięło udział ok. 130 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Każdy z uczestników  otrzymał pamiątkową koszulkę promocyjną, a najlepsi w turniejach, w poszczególnych kategoriach, dostali puchary i nagrody rzeczowe. Gmina Głuchołazy jako organizator zapewniła obsługę sędziowską festiwalu oraz transport dla uczestników  turnieju szachów błyskawicznych do Zlatych Hor i spowrotem.

Poza tym w ramach operacji została wydana publikacja pn. "Puchar Gór Opawskich w latach 1991-2020 na pograniczu polsko-czeskim” zawierająca opis historii Turnieju o Puchar Gór Opawskich rozgrywanego na terenie gminy Głuchołazy od trzydziestu lat z fotografiami. Publikacja w wersji elektronicznej została umieszczona na www.głuchołazy.pl

Do promocji Jubileuszowego festiwalu szachowego wykorzystano banery, które zostały rozwieszone w Głuchołazach, Pokrzywnej, Zlatych Horach oraz roll-upy, które rozkładane były na salach turniejowych. Informacja o projekcie została umieszczona na stronach internetowych partnerów.

Wersja XML