Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Przebudowa drogi dojazdowej (dz.nr 63) do gruntów rolnych w Burgrabicach - II etap"

Operacja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Opolskiego. Inwestycja realizowana w 2020 r. W ramach operacji zostanie wykonane: przebudowa drogi 0,402 [km], utwardzenie poboczy drogi,  2 szt. mijanek, 5 szt. zjazdów.


Beneficjent: Gmina Głuchołazy

Koszt całkowity (brutto) wg wniosku:  265 579.14  zł,

Koszt kwalifikowalny (netto) wg wniosku: 215 918.00  zł,

Koszt niekwalifikowalny (netto) wg wniosku: 0  zł,

Kwota dofinansowania: 73 800 zł

Udział własny wnioskodawcy w kosztach kwalifikowalnych zadania wynosi: 20%.

Stopień realizacji: operacja w trakcie realizacji

Wersja XML