Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CZYSTE POWIETRZE

Szanowni Mieszkańcy

 

Informuję, że Gmina Głuchołazy zamierza ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza o dofinansowanie dla projektu na  przedsięwzięcie związane z:

  1. Wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( w przypadku budynków jednorodzinnych ) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na bardziej ekologiczne źródła ciepła.
  2. Likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowych

 

Wobec powyższego zapraszam zainteresowanych mieszkańców Gminy Głuchołazy dodatkowym dofinansowaniem do złożenia DEKLARACJI .

Wypełnianie deklaracji pozwoli określić skalę zapotrzebowania w Gminie Głuchołazy na wymianę źródeł ciepła i przystąpić do programu mającego na celu poprawienie jakości powietrza.

W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie od 34% do 68% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji ( poziom dofinansowania będzie określony w późniejszym etapie, uzależniony będzie od ilości zainteresowanych osób).

W deklaracji należy ująć przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2022

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu.

Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków  dofinansowania.

 

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pok. nr 5 (parter)  oraz na stronie internetowej www.glucholazy.pl w zakładce czyste powietrze.

 

Deklaracje będą przyjmowane do 9 października 2020r. w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 5 lub pod nr tel. 77 40 92 132, 77 40 92 130.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Głuchołaz

Edward Szupryczyński

Wersja XML