Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

oznaczenia.png
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn "Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)"

mająca na celu  wzrost atrakcyjności miasta poprzez modernizację istniejącego punktu widokowego na Górze Szubienicznej w Głuchołazach ,   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres projektu: Remont (modernizacja )istniejącego punktu widokowego (deszczochronu).

Zakres rzeczowy projektu: wykonanie robót ziemnych, remont drewnianej konstrukcji istniejącej wiaty widokowej (deszczochronu). Wraz z modernizacją deszczochronu przewiduje się: montaż kostek obrotowych dot. owadów- Światowid, hotelu dla owadów), wykonanie z bloków granitowych  schodów prowadzących do deszczochronu od strony wschodniej, montaż elementów małej architektury (3szt. stojaków rowerowych, 3 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci), wykonanie stanowiska lunety widokowej bez mechanizmu wrzutowego, budowę dojścia do punktu widokowego, odchwaszczanie terenu.

Efektem realizacji operacji będzie 1 zmodernizowany dzięki wsparciu z LSR obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Beneficjent: Gmina Głuchołazy

Wartość operacji wg wniosku: 198 379,04 zł,

Wnioskowana kwota dofinansowania: 126 228,00 zł.

Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych wynosi: 63,63%

Stopień realizacji: projekt w trakcie realizacji.

Wersja XML