Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Śmieciowy żniwiarz 2020

  Akcja kierowana jest do mieszkańców sołectwa Podlesie, organizatora Gminnych Dożynek 2020 i ma na celu promocję szeroko rozumianej, zrównoważonej gospodarki odpadami. Projekt koncentruje się na zagadnieniach: odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz ich recyklingu.

DOCRegulamin konkursu 2020.doc (36,00KB)

DOCZgłoszenie do konkursu ekologicznego.doc (33,50KB)

Plakat w formacie PDF - PDFTutaj.pdf (548,08KB)
 

Wersja XML