Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca pomiędzy Gminą Głuchołazy a Politechniką Opolską

W dniu 29 lipca gościł w Głuchołazach prof. dr hab. Tomasz Boczar Prorektor ds. studenckich i organizacyjnych Politechniki Opolskiej. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Głuchołazy a Politechniką Opolską.

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, wiceburmistrz Roman Sambor, sekretarz Piotr Wierzbicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.

Podczas rozmowy omówiono kierunki współdziałania m.in. w zakresie stworzenia banku praktyk studenckich, które będą mogły być realizowane w głuchołaskich zakładach pracy, utworzenia biura karier dla absolwentów opolskiej uczelni, w celu ułatwienia im znalezienia pracy na terenie gminy Głuchołazy, a pracodawcom umożliwienia szybszego znalezienia wysoce wykwalifikowanego pracownika.

Rozmawiano także o objęciu patronatu przez Politechnikę nad Uniwersytetem III Wieku w Głuchołazach oraz udziale wyróżniających się głuchołaskich uczniów w obradach Dziecięcej i Młodzieżowej Politechniki Opolskiej.

W drugiej części spotkania Prorektor PO zwiedził zakład Schattdecor, gdzie zapoznał się z technologią produkcji oraz omówił szczegóły nawiązania współpracy pomiędzy Akademickim Biurem Karier Politechniki Opolskiej, a głuchołaską firmą.

Obie strony widzą możliwość szerokiego zakresu działania m.in. w aspekcie odbywania praktyk studenckich, staży zawodowych, realizowania badań naukowych, projektów wdrożeniowych (np. prac dyplomowych, doktorskich itp.).

Wizyta została oceniona przez Prorektora PO oraz burmistrza Głuchołaz jako ważna i cenna inicjatywa, która w niedalekiej przyszłości ma zaowocować konkretnymi działaniami.

Spotkanie (2).jpeg

Spotkanie (4).jpeg

IMG_5739 (2).jpeg

Wersja XML