Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 13:30 odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

2. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 rok.pdf (1,69MB).
3. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.pdf (3,60MB).
4. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (252,71KB).
5. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf (400,88KB).
6. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie opinii dot. projektu listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016.pdf (211,99KB).
7. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze „ZŁOTYCH ŚCIEŻEK” jako ścieżek dla rowerów górskich na terenie Góry Parkowej w Głuchołazach.pdf (321,45KB).
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVII/182/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego w Głuchołazach - PDFtreść uchwały.pdf (455,98KB).
9. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.pdf (300,99KB).
10. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Wersja XML