Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porozumienia w zakresie realizacji XIX edycji Programu Stypendiów

Uprzejmie informujemy, że 12 maja 2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zawarł z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) porozumienie o współpracy dotyczące realizacji XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021.  Głównym zadaniem KOWR jest wsparcie organizacyjne FEP przy realizacji Programu w segmencie IA, który skierowany kest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Uczestnicy Programu Stypendialnego mogą otrzymać 5.000,00 zł na I rok studiów. Stypendium będzie wypłacane po 500,00 zł przez okres 10 miesięcy.

PDF2020_07_08_pismo w spr_stypendiow pomostowych.pdf
PDFPlakat_stypendia pomostowe.pdf
PDFProgram Stypendiów Pomostowych.pdf
PDFRegulamin Programu Stypendiów Pomostowych (1).pdf
 

Wersja XML