Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AKCJA - ZBIÓRKA NAKRĘTEK

Akcja kierowana jest do mieszkańców Gminy Głuchołazy, a jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej tj. prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi oraz uwrażliwienie społeczeństwa w kierunku niesienia pomocy osobom potrzebującym.

  1. Organizator konkursu: Gmina Głuchołazy
  2. Akcja przeprowadzana jest w celu charytatywnym
  3. Założenia konkursu: 

 

Załącznik: PDFformularz zgłoszeniowy akcji zbiórka nakrętek.pdf

 

Wersja XML