Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Rodzina+ i Senior

PDFWniosek o wydanie karty Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+.pdf
PDFWniosek o wydanie karty Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora.pdf
PDFUchwała Nr III-27-14 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy.pdf
PDFUchwała Nr III-28-14 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach.pdf
PDFUchwała Nr III-34-18 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie przyjęcia programu Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora.pdf
PDFUchwała Nr III-35-18 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie przyjęcia programu Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+.pdf
PDFZarządzenie Nr 57-PR-11-2018 Burmistrza Głuchołaz w sprawie regulaminu przynawania karty Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+.pdf
PDFZarządzenie Nr 58-PR-11-2018 Burmistrza Głuchołaz w sprawie regulaminu przynawania karty Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora.pdf
 

Wersja XML