Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mieszkania chronione w Głuchołazach

Jeszcze w zeszłym roku kamienica przy ul. Tylnej 1 w Głuchołazach była ruiną. Dziś to piękny budynek z nową elewacją, windą i monitoringiem. W jego wnętrzu utworzono 7 w pełni wyposażonych mieszkań chronionych z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących, chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

Oficjalne oddanie mieszkań do użytku odbyło się 17 czerwca. Przy udziale licznie zaproszonych gości: samorządowców, koordynatorów inwestycji, inspektorów, kierownika budowy oraz wykonawcy przecięto symboliczną wstęgę. Otwarcia dokonali: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała oraz Dyrektor OPS-u w Głuchołazach Katarzyna Łojko.

W kamienicy utworzono 7 mieszkań jedno i dwuosobowych. Na parterze dwa mieszkania dedykowane są dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (z obniżoną sprawnością ruchową). Lokale wyposażone zostały w specjalnie przystosowane do rodzaju niepełnosprawności meble kuchenne. Dodatkowo wszystkie łazienki w obiekcie zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano „system przywoływania” (przy łóżkach oraz w łazienkach). W obiekcie przewidziano biuro dla osoby nadzorującej.

Powierzchnia użytkowa budynku to 285,3 m². Średni metraż mieszkania jednoosobowego to 22,70 m² oraz dwuosobowego 33,60 m² .

Mieszkania chronione utworzono w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ponadto Gmina Głuchołazy uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa na zakup wyposażenia  w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

 

Szczegółowe pytania dotyczące możliwości skorzystania z mieszkań chronionych należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach:

e-mail:
sekretariat, tel.: 77 403 62 22

 

 

 

Wersja XML