Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9.30 odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Głuchołazy.
3. Sprawozdania z działalności spółek GKTBS i Wodociągi za 2019 rok.
4. Informacja o funkcjonowaniu jednostek OSP w 2019 r. Wykorzystanie przez te jednostki dostępnych środków, wyposażenie oraz zapotrzebowanie na sprzęt w kolejnych latach.
5. Informacja o funkcjonowaniu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy.
6. Raport o stanie dróg gminnych.
7. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
9. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 rok.pdf.
10. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.pdf.
11. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuchołazy na rok szkolny 2020/2021.pdf.
12. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnośc.pdf.
13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy", ze środków budżetu Gminy Głuchołazy przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza - PDFtreść uchwały.pdf.
14. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.pdf.
15. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania petycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf.
16. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej w sprawie wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej.pdf.
17. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania petycji dotyczącej zwolnienia TAURON DYSTRYBUCJA S.A z podatku od nieruchomości lub przedłużającej termin płatności.pdf.
18. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na Dyrektora OPS w Głuchołazach.pdf.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Wersja XML