Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz form udzielania pomocy dla mieszkańców w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej

Burmistrz Głuchołaz informuje, że w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, w celu zapewnienia ochrony społeczności lokalnej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach może w granicach określonych w w/w ustawie udzielić pomoc w postaci:

 

Burmistrz Głuchołaz na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ustala szczególną formę pomocy dla społeczności lokalnej, nie wynikającej z ustawy o pomocy społecznej.

 

Pomoc ta będzie udzielana w miarę możliwości w ramach dostępnych środków budżetowych i w granicach obowiązujących przepisów prawa w przypadku stwierdzenia faktycznego wystąpienia zdarzenia kryzysowego w przypadkach:

 

Na pisemny wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, w wykazie mogą być również uwzględnione inne szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej.

 

Wniosek może być złożony:

Wersja XML