Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa klientów urzędu

Informujemy mieszkańców, że zmieniamy zasady obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów w Wydziałach. Należy jednak przestrzegać zasady, że w jednym biurze może przebywać nie więcej niż jedna osoba - klient, za wyjątkiem pracowników obsługujących. W koniecznych przypadkach liczba obsługiwanych klientów może być większa.

Dodatkowo pracownicy Wydziałów zobowiązani są do prowadzenia listy osób, które odwiedziły ich biuro w danym dniu.

Ponadto na terenie Urzędu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa podczas obsługi klienta. Zasada ta dotyczy wszystkich osób znajdujących się w biurze. Usta i nos należy zasłaniać także podczas przemieszczania się pomiędzy biurami. Zasada ta dotyczy zarówno klientów, jak i pracowników.

Jednocześnie przypominamy, że Urząd nadal prowadzi obsługę klientów poprzez rozmowy telefoniczne oraz pocztę e-mail i ePUAP.

Sekretariat:

Wydział Spraw Obywatelskich:

Urząd Stanu Cywilnego:

Wykaz pozostałych danych kontaktowych do Wydziałów dostępny jest tutaj - kliknij!

Wszelkie wpłaty można dokonywać poprzez bankowość elektroniczną. Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Wpłaty z tytułu podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać na indywidualny numer bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

IMG_3356 (2).jpeg
 

Wersja XML