Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nauczyciele i pracownicy szkół przeszli badanie

Gmina Głuchołazy jako organ prowadzący zleciła przeprowadzenie badań diagnostycznych pracowników szkół, przedszkoli i żłobka. Nauczyciele oraz osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela i obsługi zostali poddani badaniu immunochromatograficznemu - test do wykrywania obecności przeciwciał IgG i IgM Koronawirusa SARS-CoV-2. Wyniki w zdecydowanej większości były negatywne, jedynie kilka przypadków wymaga ponownego przebadania.

 

Ma to ścisły związek z uruchomieniem od dnia 25 maja 2020 roku w wymienionych placówkach opieki dla dzieci.

 

W szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III uruchomione zostały zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki oraz dla wszystkich roczników świetlice szkolne oraz rewalidacje dla uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno -  pedagogicznej.

 

Dodatkowo dla uczniów klas VIII uruchomione zostały konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.

 

Wszystkie formy zajęć prowadzone są za zgodą rodziców.

Wersja XML