Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa klientów UM w Głuchołazach

Informujemy mieszkańców, że Urząd Miejski w Głuchołazach oraz jednostki podległe obsługują interesantów z zachowaniem środków ostrożności. Zasada ta funkcjonuje od początku trwania pandemii i pozwala na załatwienie przez klientów ważnych spraw.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach obsługują klientów przy stanowisku znajdującym się na parterze budynku. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa interesanci obsługiwani są pojedynczo. Dotyczy to spraw załatwianych we wszystkich wydziałach.

 

Jednocześnie przypominamy, że Urząd prowadzi również obsługę klientów poprzez rozmowy telefoniczne oraz pocztę e-mail i e-puap.

 

Sekretariat:

 

Wydział Spraw Obywatelskich:

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Wykaz pozostałych danych kontaktowych do Wydziałów dostępny jest tutaj – kliknij!

 

Wszelkie wpłaty można dokonywać poprzez bankowość elektroniczną.

 

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

 

Wpłaty z tytułu podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać na indywidualny numer bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.


 

 

Wersja XML