Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przywrócenie kursowania pociągów w województwie opolskim

POLREGIO sp. z o.o. Opolski Zakład w Opolu informuje, że w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego (organizatorem regionalnego transportu kolejowego w województwie opolskim) od 25 maja 2020 r. stopniowo przywracane będą pociągi, które zawieszone były z powodu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Przed rozpoczęciem podróży prosimy o każdorazowe sprawdzenie rozkładu jazdy np. poprzez stronę internetową polregio.pl lub portalpasazera.pl,  a także o śledzenie informacji stacyjnych i wysłuchiwanie komunikatów wygłaszanych przez megafony.

 

Wykaz pociągów odwieszonych od 25.05.2020 r.:
 

 

Źródło: www.polregio.pl

Wersja XML