Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Konradowie, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa, oraz zlokalizowany jest na dawnym składowisku odpadów w Konradowie (dz. nr 582/2).

PSZOK czynny jest:


Na PSZOK przyjmuje się odpady komunalne nieodpłatnie, dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Głuchołazy po okazaniu:


Szczegółowe informacje dostępne w ulotce

PSZOK w Głuchołazach prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa.

PSZOK.png

Wersja XML